Het is fijn wanneer u naar Gods Woord luistert, dat moedigen wij zeker aan. Toch zouden wij u willen verzoeken stil te staan bij de kosten die wij hiervoor maken.

 

Aan het online uitzenden en beluisteren van kerkdiensten zijn voor de Hervormde Gemeente Est kosten verbonden, des te meer luisteraars hoe hoger de kosten.

 

Wij zouden het zeer waarderen als u een bijdrage zou willen storten op bankrekening NL19 RABO 0381 2078 70 ten name van de Diaconie der Hervormde Gemeente Est.

 

De hoogte van uw bijdrage kunt u bijvoorbeeld laten afhangen van het aantal keren dat u luistert. Van belang is dat wij de kosten kunnen dekken.­

Luister live

Kerkdienst gemist

De online-uitzending wordt automatisch gestart.

 

Mocht dit niet het geval zijn dan kunt u zelf de verbinding starten door op het play-logo (het witte driehoekje) te drukken.

 

Het kan zijn dat er geen uitzending is. Dit wordt u dan vriendelijk meegedeeld.