Email-adressen

Hervormde Kerk Est

Dorpsstraat 8

4185 NA  Est

Adresgegevens

Kerkenraad

College van Diakenen

Collega van Kerkrentmeesters

scriba [apenstaartje] hervormdest [punt] nl

diaconie [apenstaartje] hervormdest [punt] nl

kerkvoogdij [apenstaartje] hervormdest [punt] nl

Kerkbode (Bezorging / Redactie)

kerkbode [apenstaartje] hervormdest [punt] nl

Activiteitencommissie

activiteiten [apenstaartje] hervormdest [punt] nl

Contact

Heeft u een vraag voor en/of wilt u in contact komen met een onderdeel van de organisatie Hervormde Gemeente Est, stuurt u dan een email.

 

Vermeldt u hierbij alstublieft u naam en telefoonnummer.

 

Hiernaast staan de emailadressen per onderdeel.