-

Agenda

-

 

 

 

Nieuws

6 augustus

13 augustus

20 augustus

27 augustus

 

 

Diensten deze maand

10.45 uur­

10.00 uur

10.00 uur­

10.00 uur

18.30 uur­

 

18.30 uur

Voor meer informatie verwijzen wij u naar Kerkdiensten.

en­

 

en

­Zondag

Zondag

Zondag

Zondag

 

 

-

 

-

 

-

 

Op zaterdag 20 mei 2017 is er in de Hervormde Kerk te Est een dienst geweest die in het teken stond van samenzang, orgelimprovisatie, dwarsfluit en diverse liederen door het mannen ensemble The Hermans Singers uit Linschoten.

 

Aan de dienst werd medewerking verleend door Jasper Middelkoop (orgel),

Katinka Molenaar en Corine de Gast (dwarsfluit) en Ds. J. Hogenhout (appelwoord).

Dienst beluisteren           

Dringende oproep rommelmarkt!

Voor de opslag van spullen voor de jaarlijkse rommelmarkt hebben we vele jaren (gratis) gebruik kunnen maken van de oude kas van de fam. van Tuijl aan de Karnheuvelsestraat, waarvoor wij hen hartelijk danken!

Vanaf juli 2017 kunnen wij hier helaas geen gebruik meer van maken. Daarom zijn we met spoed op zoek naar een nieuwe locatie om de spullen op te slaan. De inzameling hiervan willen we doen op een 2 à 3-tal zaterdagochtenden in de periode april - juni tussen 10 en 11 uur.

U begrijpt zonder opslag geen rommelmarkt. Daarom een dringende oproep! Heeft u beschikbare ruimte of kent u iemand die ons mogelijk kan helpen. Graag zien wij uw reactie tegemoet via de mail activiteiten @ hervormdest . nl.

Hopelijk door uw reactie kunnen wij weer starten met de voorbereidingen van een gezellige rommelmarkt in 2018!

De activiteitencommissie.