Woensdagmiddagclub

12+ club

Gesprekskring geloofsverdieping

Uiterlijk inleveren kopij nieuwe kerkbode

Ouderensoos

Censura Morum

Bezinningsmoment Heilig Avondmaal

Bijbelkring

Agenda

wo.

do.

wo.

do.

di.

do.

do.

do.

 

Nieuws

5 februari

12 februari

19 februari

26 februari

 

Diensten deze maand

10.00 uur

10.00 uur

10.00 uur

10.00 uur

 

18.30 uur

 

18.30 uur

Voor meer informatie verwijzen wij u naar Kerkdiensten.

en

 

en

­Zondag

Zondag

Zondag

Zondag

1 feb.

2 feb.

8 feb.

9 feb.

14 feb.

16 feb.

16 feb.

16 feb.

Consistorie Est

Consistorie Est

De Rank Meteren

"kerkbode@hervormdest.nl"

Dorpshuis Est

Consistorie Est

Kerk Est

Consistorie Est

13.30 uur

19.30 uur

19.30 uur

18.00 uur

14.30 uur

19.00 uur

19.30 uur

20.15 uur