Vanaf D.V. zondag 5 juli zal er in beide kerkgebouwen weer ochtenddienst worden gehouden. Daarnaast willen we vanwege de beperkte toegankelijkheid die er in de ochtenddienst is, meer ‘ruimte’ creëren in de tweede dienst. Daarom is er gekozen voor een dienst om 16:30 uur en een dienst om 18:30 uur. De diensten zullen wat betreft aanvangstijd rouleren over de kerkgebouwen.

 

Beide diensten zullen zoveel mogelijk door dezelfde voorganger worden geleid en u/jij kunt kiezen voor één van de diensten in zowel de kerk van Est als die van Meteren.

 

Dus om misverstanden te voorkomen: voor de 2e dienst geldt dat alle gemeenteleden (van beide gemeenten dus) zich voor een van de diensten kan opgeven bij de desbetreffende coördinator. Op deze wijze hopen we dat alle gemeenteleden minimaal een keer per zondag een kerkdienst bij kunnen wonen!

kerkdiensten in coronatijd

x

Agenda

x

 

?

Diensten deze maand

10.00 uur

18.30 uur

Voor meer informatie verwijzen wij u naar Kerkdiensten. (voorlopig niet beschikbaar)

en

Zondag

x

x

x uur

 

(Internet)Kerkdiensten:

Zondag 19 juli: 

Met onderstaande linkjes wordt u direct naar de juiste kerk op kerkdienstgemist geleid.

Ds. Hogenhout zal de diensten voorgaan, tenzij anders vermeld.

10.00 uur - Morgendienst (Est)

 

16.30 uur - Avonddienst   (Meteren)

18.30 uur - Avonddienst   (Est)

 

 

Diaconiecollecte: Gevangenenzorg

10.00 uur - Morgendienst (Est) 

Ds. J.H. van Daalen (Nijkerk)

16.30 uur - Avonddienst   (Est)

18.30 uur - Avonddienst   (Meteren)

 

 

Diaconiecollecte: Stichting Shaare Zedek

Zondag 26 juli: 

Zondag 2 augustus:

10.00 uur - Morgendienst (Est)

Prop. J.P. de Man (Rosmalen)

 

18.30 uur - Avonddienst (Est)

Prop. L. Schouten (Vierhouten)

 

Diaconiecollecte: Stichting Ontmoeting

Door het vervallen van de wekelijkse diensten in onze kerk missen we een flink deel van de financiële bijdragen van de wekelijkse collecten. De kosten lopen echter voor een groot deel wel door. De kerkenraad vraagt u daarom, ook nu u thuis de diensten meebeleeft, te denken aan uw bijdrage aan de collecten. Met uw bijdragen kunnen we binnen onze gemeente en richting diaconale doelen ons werk zo goed mogelijk blijven doen.

 

Vriendelijk verzoeken wij u daarom een bijdrage in deze kosten door middel van een overschrijving van een bedrag(je) op het bankrekeningnummer van:

 

Diaconie       : NL19 RABO 0381 2078 70

(vermeld of het bestemd is voor "kerkdienst beeld" of het goede doel)

Kerkvoogdij : NL90 RABO 0321 2021 98

(wordt o.a besteed aan onderhoud kerk, vastelasten (energie) e.d.)

Alle bijeenkomsten zoals ouderensoos, kringen, huisbezoeken zijn voorlopig tot nader orde komen te vervallen.

Wilt u een kerkdienst in de kerk van Est bijwonen dan kunt u zich opgeven. Meer info via de pagina "kerkdiensten!"  

 

Wilt u zich opgeven voor de kerkdienst in Meteren, dan kan dat via www.hervormdmeteren.nl/komende-kerkdiensten/.