Samenzang in de Hervormde Gemeente Est

D.V. Zaterdag 20 mei 2017 in de Hervormde Kerk te Est (Dorpsstraat 8).

Aanvang 19.30 uur (Kerk open: 19.00 uur)

Met medewerking van:

Jasper Middelkoop (orgel), Katinka Molenaar en Corine de Gast (dwarsfluit)

Mannen ensemble The Herman Singers uit Linschoten

Ds. J. Hogenhout (appelwoord)

 

Deze avond staat in het teken van samenzang, orgelimprovisatie, dwarsfluit en diverse liederen door het ensemble.

Waaljutten

Ouderensoos

Koor- en samenzangavond

Inleveren spullen rommelmarkt

 

Agenda

vr.

di.

za.

za.

 

 

 

Nieuws

2 april

9 april

14 april

16 april

17 april

23 april

30 april­

Diensten deze maand

10.00 uur

10.00 uur­

 

10.00 uur

  9.30 uur

10.00 uur

10.00 uur

 

18.30 uur

 

19.30 uur­

18.30 uur

 

 

18.30 uur

Voor meer informatie verwijzen wij u naar Kerkdiensten.

en

 

 

en

 

 

en

­Zondag

Zondag

Vrijdag

Zondag

Maandag

Zondag

Zondag

21 apr.

2 mei

20 mei

27 mei

 

Verzamelen consistorie Est

Dorpshuis Est

Kerk Est

Karnheuvelsestraat 16 Est

 

17.30 uur

14.30 uur 19.30 uur

10.00 uur

 

Voor het houden van de rommelmarkt op zaterdag 24 juni hebben wij uw steun hard nodig. U kunt uw overbodige spullen bij ons komen brengen op zaterdag 27 mei 2017.

 

Het adres is: Karnheuvelsestraat 19 te Est (oude bloemenkas van Cees van Tuijl). Tussen 10 en 11 uur bent u van harte welkom. Matrassen, computers, bankstellen en kasten (breder dan 1.50 meter) zijn voor ons helaas niet bruikbaar.

Dringende oproep rommelmarkt!

Voor de opslag van spullen voor de jaarlijkse rommelmarkt hebben we vele jaren (gratis) gebruik kunnen maken van de oude kas van de fam. van Tuijl aan de Karnheuvelsestraat, waarvoor wij hen hartelijk danken!

Vanaf juli 2017 kunnen wij hier helaas geen gebruik meer van maken. Daarom zijn we met spoed op zoek naar een nieuwe locatie om de spullen op te slaan. De inzameling hiervan willen we doen op een 2 à 3-tal zaterdagochtenden in de periode april - juni tussen 10 en 11 uur.

U begrijpt zonder opslag geen rommelmarkt. Daarom een dringende oproep! Heeft u beschikbare ruimte of kent u iemand die ons mogelijk kan helpen. Graag zien wij uw reactie tegemoet via de mail activiteiten@hervormdest.nl.

Hopelijk door uw reactie kunnen wij weer starten met de voorbereidingen van een gezellige rommelmarkt in 2018!

De activiteitencommissie.