Actualiteiten inzake corona-crisis

De kerkenraad van de Hervormde Gemeente Est volgt de ontwikkelingen inzake het coranavirus (Covid-19) en heeft hierover regelmatig contact met elkaar.
 
Ook met zustergemeente Meteren wordt overleg gevoerd.
 
De kerkenraad volgt de richtlijnen van de overheid en de adviezen van het RIVM.

x

Agenda

x

 

?

Diensten deze maand

10.00 uur

18.30 uur

Voor meer informatie verwijzen wij u naar Kerkdiensten. (voorlopig niet beschikbaar)

en

Zondag

x

x

x uur

 

(Internet)Kerkdiensten:

Zondag 24 mei: 

De kerkraden van de Gemeente Est en Meteren hebben besloten om tot nader order geen openbare kerkdiensten meer te beleggen. Het valt zwaar om dit besluit te moeten nemen, maar ook als kerk dienen we de verantwoordelijkheid te nemen. De kerkenraden willen op een aangepaste wijze kerkdiensten houden en dit als volgt vormgeven: 

 

* de gezamenlijke kerkenraden zullen samen met de organist en de predikant in het kerkgebouw aanwezig zijn;

* de diensten zullen verder verlopen zoals gewoonlijk (alleen zonder verdere kerkgangers);

* u en jij kunnen via internet (of luisterkastje) live meeluisten én ook meezingen!

 

De diensten zullen volgens een rooster afwisselen in één van beide kerkgebouwen op de gebruikelijke tijden worden gehouden. Met onderstaande linkjes wordt u direct naar de juiste kerk op kerkdienstgemist geleid. Ds. Hogenhout zal de diensten voorgaan, tenzij anders vermeld.

10.00 uur - Morgendienst (Meteren) -

Ds. P. Vroegindeweij (Lexmond)

18.30 uur - Avonddienst   (Est) -

Ds. A. Snoek (Kesteren)

 

Diaconiecollecte: Plaatselijke diaconie

10.00 uur - Morgendienst (Est) -

Ds. J. Belder (Harskamp)

18.30 uur - Avonddienst (Meteren) -

Ds. J. van Holten (IJsselstein)

 

Diaconiecollecte: Pinkstercollecte GZB

Zondag 31 mei (1e Pinksterdag): 

Maandag 1 juni (2e Pinksterdag): 

10.00 uur - Morgendienst (Meteren) 

 

 

 

 

Diaconiecollecte: Pinkstercollectie GZB

(De diaconale doelen zijn door de diaconieën gezamenlijk gekozen.)

Graag stellen wij u thuis in de gelegenheid om uw gaven te geven, zoals we dat gewend zijn te doen tijdens de kerkdienst. Daarom vermelden wij vrijmoedig de rekeningnummers van de verschillende colleges, zodat u een gift kunt overmaken voor de genoemde diaconiecollectes en uiteraard voor het werk van de kerkvoogdij. 

 

Van harte bij u aanbevolen.

 

Diaconie       : NL19 RABO 0381 2078 70

Kerkvoogdij : NL90 RABO 0321 2021 98

Alle bijeenkomsten zoals ouderensoos, kringen, huisbezoeken zijn voorlopig tot nader orde komen te vervallen.