Geloofsgesprek

Bijbelkring

Bijbelkring

Agenda

ma.

di.

di.

.

 

?

Diensten deze maand

10.00 uur

18.30 uur

Voor meer informatie verwijzen wij u naar Kerkdiensten. (voorlopig niet beschikbaar)

en

Zondag

7 dec.

8 dec.

22 dec.

Consistorie Est

Kerkdienstgemist.nl/Meteren

Kerkdienstgemist.nl/Meteren

20.15 uur

20.00 uur

20.00 uur

 

(Internet)Kerkdiensten:

Zondag 29 november: 

Met onderstaande linkjes wordt u direct naar de juiste kerk op kerkdienstgemist geleid.

Ds. Hogenhout zal de diensten voorgaan, tenzij anders vermeld.

10.00 uur - Morgendienst (Est)

 

16.30 uur - Middagdienst (Est)

Ds. J.H. de Vree (Achterberg)

18.30 uur - Avonddienst  (Meteren)

Prop. Joh. van Eijsden (Driebruggen)

 

Diaconiecollecte: Woord en Daad

10.00 uur - Morgendienst (Est) 

 Ds. P.H. van Trigt (Ede)

16.30 uur - Middagdienst (Meteren)

 

18.30 uur - Avonddienst (Est)

 

 

Diaconiecollecte: Plaatselijk jeugdwerk

Zondag 6 december:

Woensdag 13 december:

10.00 uur - Morgendienst (Est)

Ds. G. Wassinkmaat (Gameren)

16.30 uur - Middagdienst (Est)

Ds. H. Lieftink (Gouda)

18.30 uur - Avonddienst (Meteren)

Ds. A. Vonk Noordegraag (Uddel)

 

Diaconiecollecte: Stichting de Herberg

Door het vervallen van de collecten tijdens de wekelijkse diensten in onze kerk missen we een flink deel van de financiële bijdragen. De kosten lopen echter voor een groot deel wel door. De kerkenraad vraagt u daarom, ook nu u thuis de diensten meebeleeft, te denken aan uw bijdrage aan de collecten. Met uw bijdragen kunnen we binnen onze gemeente en richting diaconale doelen ons werk zo goed mogelijk blijven doen.

 

Vriendelijk verzoeken wij u daarom een bijdrage in deze kosten door middel van een overschrijving van een bedrag(je) op het bankrekeningnummer van:

 

Diaconie       : NL19 RABO 0381 2078 70

(vermeld of het bestemd is voor "kerkdienst beeld" of het goede doel)

Kerkvoogdij : NL90 RABO 0321 2021 98

(wordt o.a besteed aan onderhoud kerk, vastelasten (energie) e.d.)

Alle bijeenkomsten zoals ouderensoos, kringen, huisbezoeken zijn voorlopig tot nader orde komen te vervallen.

Wilt u een kerkdienst in de kerk van Est bijwonen dan kunt u zich opgeven. Meer info via de pagina "kerkdiensten!"  

 

Wilt u zich opgeven voor de kerkdienst in Meteren, dan kan dat via www.hervormdmeteren.nl/komende-kerkdiensten/.