Inzameling kleding (Weth. van Akenstraat 3 - Est / 10:30 -12:30)

Ouderensoos (Dorpshuis Est)

Kring geloofsverdieping (Rank Meteren)

12+ Club­

Woensdagmiddagclub (Consistorie)

Bijbelkring (Rank Meteren)

Tot uiterlijk 18.00 uur kopij inleveren

nieuwe kerkbode.

(kerkbode@hervormdest.nl)

Agenda

za.

 

di.

wo.

do.­

wo.

wo.

do.

 

 

Nieuws

scriba@hervormdest.nl

diaconie@hervormdest.nl

kerkvoogdij@hervormdest.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerkenraad (Scriba)

Diaconie (College van Diakenen)

Kerkvoogdij (College van Kerkrentmeesters)

 

Gelieve in uw mail uw naam en telefoonnummer te vermelden, zodat altijd telefonisch contact kan worden opgenomen.

4 december

11 december

18 december

25 december

26 december

31 december

1 januari

Diensten deze maand

10.00 uur­

10.00 uur

10.00 uur

10.00 uur

10.00 uur

18.00 uur

10.00 uur­

 

18.30 uur

 

18.30 uur

Voor meer informatie verwijzen wij u naar Kerkdiensten.

 

en

 

en

­Zondag

Zondag

Zondag

Zondag

Maandag

Zaterdag

Zondag

 

26 nov.

 

29 nov.

30 nov.

8 dec.

14 dec.

14 dec.

8 dec.