Agenda

Diensten deze maand

Kerkdiensten:

 

 

 

 

U kunt (indien gewenst) van collectegeld overmaken op de volgende bankrekeningen:

 

Diaconie       : NL19 RABO 0381 2078 70    (vermeld of het bestemd is voor "kerkdienst gemist" of het goede doel)

Kerkvoogdij : NL90 RABO 0321 2021 98    (wordt o.a besteed aan onderhoud kerk, vastelasten (energie) e.d.)

 

Zie "Kerkdiensten"