Actualiteiten inzake corona-crisis

De kerkenraad van de Hervormde Gemeente Est volgt de ontwikkelingen inzake het coranavirus (Covid-19) en heeft hierover regelmatig contact met elkaar.
 
Ook met zustergemeente Meteren wordt overleg gevoerd.
 
De kerkenraad volgt de richtlijnen van de overheid en de adviezen van het RIVM.

x

Agenda

x

 

?

Diensten deze maand

10.00 uur

18.30 uur

Voor meer informatie verwijzen wij u naar Kerkdiensten.

en

Zondag

x

x

x uur

 

Kerkdiensten:

Zondag 22 maart: 

De kerkraden van de Gemeente Est en Meteren hebben besloten om tot nader order geen openbare kerkdiensten meer te beleggen. Het valt zwaar om dit besluit te moeten nemen, maar ook als kerk dienen we de verantwoordelijkheid te nemen. De kerkenraden willen op een aangepaste wijze kerkdiensten houden en dit als volgt vormgeven: 

 

* de gezamenlijke kerkenraden zullen samen met de organist en de predikant in het kerkgebouw aanwezig zijn;

* de diensten zullen verder verlopen zoals gewoonlijk (alleen zonder verdere kerkgangers);

* u en jij kunnen via internet (of luisterkastje) live meeluisten én ook meezingen!

 

De diensten zullen volgens een rooster afwisselen in één van beide kerkgebouwen op de gebruikelijke tijden worden gehouden. Houdt u dus rekening met het afstemmen op kerkdienstgemist.nl in welk kerkgebouw de dienst plaatsvindt!

 

Het rooster is Deo Volente als volgt, waar we opmerken dat alleen ds. Hogenhout zal voorgaan:

10.00 uur - Morgendienst in Est

18.30 uur - Avonddienst in Meteren

 

Diaconiecollecte bestemd voor:

   Stichting ZOA

10.00 uur - Morgendienst in Meteren

18.30 uur - Avonddienst in Est

 

Diaconiecollecte bestemd voor:

   Trans World Radio

Zondag 29 maart: 

Zondag 5 april: 

10.00 uur - Morgendienst in Est

18.30 uur - Avonddienst in Meteren

 

Diaconiecollecte bestemd voor:

   Woord en Daad

(De diaconale doelen zijn door de diaconieën gezamenlijk gekozen.)

Graag stellen wij u thuis in de gelegenheid om uw gaven te geven, zoals we dat gewend zijn te doen tijdens de kerkdienst. Daarom vermelden wij vrijmoedig de rekeningnummers van de verschillende colleges, zodat u een gift kunt overmaken voor de genoemde diaconiecollectes en uiteraard voor het werk van de kerkvoogdij. 

 

Van harte bij u aanbevolen.

 

Diaconie       : NL19 RABO 0381 2078 70

Kerkvoogdij : NL90 RABO 0321 2021 98

 

Alle bijeenkomsten zoals ouderensoos, kringen, huisbezoeken zijn voorlopig tot en met 6 april komen te vervallen.