boeken
kleding

Boeken- en kledingmarkt

Verkoop van boeken, winter- en zomerkleding

 

Keuze uit dames, heren-, kinder- en babykleding en vele diverse (lees)boeken.

Zaterdag 8 april 2017

van  ....  tot .... uur.

Ouderensoos

Woensdagmiddagclub

12+ club

Bijbelkring

Uiterlijk inleveren kopij nieuwe kerkbode

Gemeente-avond

Ouderensoos

Boeken- en kledingmarkt

inzameling rommelmarktspullen

 

Agenda

di.

wo.

do.

do.

do.

ma.

di.

za.

za.

Nieuws

5 maart

8 maart

12 maart

19 maart

26 maart

 

Diensten deze maand

10.00 uur

19.00 uur­

10.00 uur

10.00 uur

10.00 uur

 

18.30 uur

 

 

18.30 uur

Voor meer informatie verwijzen wij u naar Kerkdiensten.

en

 

 

en

­Zondag

Woensdag

Zondag

Zondag

Zondag

7 mrt.

15 mrt.

16 mrt.

23 mrt.

23 mrt.

27 mrt.

28 mrt.

8 apr.

15 apr.

Dropshuis Est

Consistorie Est

Consistorie Est

Consistorie Est

"kerkbode@hervormdest.nl"

Dorpshuis Est

Dorpshuis Est

In en rond de Kerk Est

Karnheuvelsestraat 16 Est

14.30 uur

19.00 uur

19.30 uur

20.00 uur

18.00 uur

19.45 uur

14.30 uur

 

10.00 uur

 

Voor het houden van de rommelmarkt op zaterdag 24 juni hebben wij uw steun hard nodig. U kunt uw overbodige spullen bij ons komen brengen op de volgende datums: zaterdag 15 april en zaterdag 27 mei 2017.

 

Het adres is: Karnheuvelsestraat 19 te Est (oude bloemenkas van Cees van Tuijl). Tussen 10 en 11 uur bent u van harte welkom. Matrassen, computers, bankstellen en kasten (breder dan 1.50 meter) zijn voor ons helaas niet bruikbaar.

Dringende oproep rommelmarkt!

Voor de opslag van spullen voor de jaarlijkse rommelmarkt hebben we vele jaren (gratis) gebruik kunnen maken van de oude kas van de fam. van Tuijl aan de Karnheuvelsestraat, waarvoor wij hen hartelijk danken!

Vanaf juli 2017 kunnen wij hier helaas geen gebruik meer van maken. Daarom zijn we met spoed op zoek naar een nieuwe locatie om de spullen op te slaan. De inzameling hiervan willen we doen op een 2 à 3 tal zaterdagochten-den in de periode april - juni tussen 10 en 11 uur.

U begrijpt zonder opslag geen rommelmarkt. Daarom een dringende oproep! Heeft u beschikbare ruimte of kent u iemand die ons mogelijk kan helpen. Neemt u dan contact op met één van de onderstaande personen.

Hopelijk door uw reactie kunnen wij weer starten met de voorbereidingen van een gezellige rommelmarkt in 2018!

De activiteitencommissie.